ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ขอนแก่น เขต 3

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยทีมบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 นำโดย ดร.สนอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยทีมบอร์ดบริหาร ได้นำคณะบุคลากร เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านอาคารสถานที่ การปรับปรุงสำนักงาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านการให้บริการ และด้านอื่นๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กดูภาพทั้งหมด