อบรมผลิต และใช้สื่อสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผลิตและใช้สื่อสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาผ่านออนไลน์ โปรแกรม Google Meet กล่าวรายงานโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายดวงชัย มงคลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา พร้อมด้วยคุณครูจากโรงเรียนบ้านหนองนกทา นายยุทธนา เนินนิราช นายสิทธิชัย จ้อยภูเขียว และนายสมเดช พลสะทอน ครูโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กดูภาพทั้งหมด

22