ประชุมสรุปรายงานการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานออนไลน์ ผ่าน Deep

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการฝึกจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมสรุปรายงานการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานออนไลน์ ผ่านระบบ Deep พร้อมด้วย นายภาณุพงศ์ สมอชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม และผู้เข้ารับการฝึก เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Google Meet ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment