ประธานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ รร.บ้านคำพระโคกก่งวิทยา

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ของ นายมานิตย์ ปากวิเศษ และนายวิชัย คำมูลศรี ข้าราชการเกษียณโรงเรียนบ้านคำพระโคกก่งวิทยา โดยมี นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูและบุคลากรร่วมต้อนรับพร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องความดีให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19 ณ โรงเรียนบ้านคำพระโคกก่งวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a comment