ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ของ นายประภพ พลเยี่ยม ข้าราชการเกษียณโรงเรียนบ้านโพนทอง โดยมี นายสมัย แวงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวยกย่องความดีให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19 และเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านโพนทอง ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด