ชมรมครูปฐมวัยเวทีเสวนา การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในยุค New Normal และและยกย่องเชิดชูเกียรติครูปฐมวัย จัดโดยชมรมครูปฐมวัย โดยมีนายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูปฐมวัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดและร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

27