ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน กรณีนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด