รร.บ้านโสกเตย ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้แสดงความยินดีกับ นางสุมาลัย เศษวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกเตย และคณะครู โรงเรียนบ้านโสกเตย ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดกิจกรรมท้าลองวัดใจ ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และทางศูนย์อนามัยที่ 7 ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กวัยเรียนร้อยแก่นสารสิทธุ์ Healthy Fit Food Fun เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด