อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.50 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 กล่าวรายงานโดย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีคณะครูเข้าร่วมอบรม ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด