พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ แด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ เนื่องในวาระที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 พร้อมกล่าวมุทิตาจิต ให้กับนางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกล่าวมุทิตาจิตผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม Google Meet โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมบอร์ดบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด