แสดงมุทิตาจิตนุสรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มสหวิทยาเขต

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตนุสรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขต โดยมี นายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขต และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับพร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องความดีให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19 ณ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment