พิธีปิด การอบรม C4T PLUS หลักสูตร Scratch

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง Coding For Teacher Plus (C4T PLUS) หลักสูตร Scratch พื้นฐานสำหรับจัดการเรียนรู้ วิทยากการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบ ZOOM พร้อมกล่าวขอบคุณและชื่นชม คณะวิทยากร Coding Mentor (CM) คณะวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) ผู้ช่วยวิทยากร ทีม staff ผู้เข้าอบรม และขอให้ผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด