ประชุมชี้แจ้งข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญเร่งด่วน ของจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบ (Zoom Meeting) โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment