สนทนากลุ่ม (Focus Group) การวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง เข้าร่วมสนทนาในครั้งนี้ ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment