ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับโดย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี ทีมบอร์ดบริหาร คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด