ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเกียรติบัตรให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ กล่าวรายงานโดยนายประสิทธิ์ ทองมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก โดยมี ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการภาค 12 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สุริยา นทีศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับประธานในพิธี ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment