พิธีมอบโล่รางวัล พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning สพฐ.

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับประธานในพิธีรับโล่รางวัล “การถอดบทเรียนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ในการนี้ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการภาค 12 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สุริยา นทีศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับประธานในพิธี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับโล่รางวัล ในครั้งนี้ ณ อาคารโดมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด