ศึกษาธิการภาค 12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการภาค 12 พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอเมยวดี ที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานสรุปการดำเนินงานการฉีดซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน ในการนี้ ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สุริยา นทีศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด