ประชุมเตรียมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ สมอชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment