ดร.ตวง อันทะไชย วุฒิสภา เยี่ยมให้กำลังใจ นร.ที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยทีมบอร์ดบริหาร ร่วมต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา วุฒิสภา และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และนักเรียนโรงเรียนในอำเภอโพนทอง ที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนอายุ 12 – 18 ปี และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด