ต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการศึกษา

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมบอร์ดบริหารและบุคลากรในสำนักงาน ต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา วุฒิสภา โดย ดร.ตวง อันทะไชย ได้พบปะทีมบอร์ดบริหารพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

14