ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลระบบบัญชี ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่รอบวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ผ่านระบบ Google Meet โดยมีนายยงยุทธ มะมัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงการรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 213 โรงเรียน ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด