ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.สมเกียรติ ปิตกพงศ์ดำรง

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพนายสมเกียรติ ปิตกพงศ์ดำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment