ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง17 กลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด