ประชุมคณะกรรมการเตรียมรับการประเมิน ผอ.สพป.รอ.3

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และเลขานุการคณะกรรมการทุกชุด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

25