ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางอุษา บุตรมารศรี ข้าราชการบำนาญ ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพลาญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด