ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด