เยี่ยมให้กำลังใจคณะทีมงานจัดเตรียมสถานที่ในการประเมิน ผอ.สพท.

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยทีมบอร์ดบริหาร เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก โรงเรียนบ้านท่าเสียว โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี ในการจัดเตรียมสถานที่รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้อง M GRAND BALLROOM โรงแรม M GRAND อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด