ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment