พบปะ มอบนโยบาย ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบปะ มอบนโยบายข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 14 ราย พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาท มอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การครองตน ครองคน ครองงาน โดยมี นางสาวราตรี นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพบปะในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด