ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 8

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 8/2564 เพื่อการจัดการระบบ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 และดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมี นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด