ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโพธิ์ชัย ครั้งที่ 14

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโพธิ์ชัย (ศปก.อ.โพธิ์ชัย) ครั้งที่ 14/2564 โดยมี นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานในการประชุม จากนั้น ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโพธิ์ชัย ณห้องประชุมเทศบาลตำบลชัยวารี ชั้น 3 อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด