มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นให้กำลังใจผู้ปกครองและเด็กหญิงมัทนา ไกรรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,500 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปกครอง จากนั้นได้เยี่ยมชมโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน โดยมีนายพุทธา โคตรพิมพ์ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด