ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราช

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัด โดยมีนายภาณุพงศ์ สมอชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสาเกตนคร (ชั้น1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด