ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปี 2564 (แบบ On Site) ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานและคณะผู้บริหารอำเภอเสลภูมิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมตักศิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment