ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองพอกและคณะกรรมการนิเทศ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองพอกและคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมบอร์ดบริหาร และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment