ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ช่วงระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย
นายประเสริฐ บำรุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี กรรมการ นายชัชชัย เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง
กรรมการและเลขานุการ นายนิตย์ ใบเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิสามัคคี กรรมการและเลขานุการ นายศรายุทธ อันทะไชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ กศจ.ร้อยเอ็ด กรรมการ และ นายทศพล ศิวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประเมิน จำนวน 11 คน ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด