ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 อำเภอ นางสาวราตรี นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด