ประชุมการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 การจัดทำสัญญาจ้างของพนักงานราชการและธุรการโรงเรียน โดยมี นางสาวราตรี นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลชี้แจ้งเรื่องการจัดทำสัญญาจ้าง และเจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงเรื่องการเบิกจ่าย ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด