ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี คณะบอร์ดบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด