ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด