มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 4 ราย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอก สมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 4 ราย 1.เด็กชายณัฐดนัย บุญนาค นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดเสียชีวิต จำนวน 5,000 บาท 2.เด็กหญิงปวีณา พรมประสงค์ นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ บ้านพักอาศัยเกิดเหตุไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง จำนวน 5,000 บาท 3.เด็กชายชยานันต์ สีนาหอม นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บกระดูกแขนหัก มอบเงินจำนวน 2,500 บาท และ 4.เด็กชายเตชิต จันทคะมุด นักเรียนชั้น ม.2 ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนทำให้เสียชีวิต มอบเงินจำนวน 5,000 บาท คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment