นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด ออกนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด