ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน รร.บ้านโนนไชยศรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน โดยมีนายอภิรักษ์ สืบชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี และคณะครู นำคณะกรรมการเยี่ยมบริเวณรอบๆ โรงเรียน ห้องเรียน โคกหนองนาโมเดล บูธนิทรรศการผลงานโรงเรียน พร้อมทั้งตอบ ข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด