มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2 ราย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก สมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2 ราย 1.เด็กหญิงนุชนาฎ สุนทอง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ บ้านพักอาศัยเกิดเหตุเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง จำนวน 5,000 บาท และเด็กชายนรากร ชมโพธิ์อนุกุลนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านโคกสี ประสบอุบัติเหตุปั่นรถจักรยานล้มขณะมาโรงเรียน จำนวน 2,500 บาท โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด