ประชุมการเกลี่ยอัตรากำลัง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะกรรมการร่วมประชุมการเกลี่ยอัตรากำลัง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด