พิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการฝึก มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากรแกนนำ พบปะผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด โดยมีนางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด