ประชุมหารือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายวัชรากรณ์ วันชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องและบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด