ประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ครั้งที่ 1/2564 ก่อนเริ่มการประชุม ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมอบนโยบายการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid 19 และกระแสการ Disruption แก่ผู้บริหารของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ด้วยระบบการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting ณ หอประชุมแสงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment