ร่วมต้อนรับนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIV-19) ในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด